Ioga

Yoga

El Ioga és una disciplina d’auto desenvolupament i autoconeixement que busca la integració o l’equilibri entre els tres vessants de la persona: cos, ment, i esperit.

En aquest sentit la paraula Ioga prové del sànscrit “yug” i el seu significat es UNIÓ, referint-se a aquesta unió o integració de les tres vessants de l’ésser humà.

El ioga és un camí d’evolució personal que busca l’armonia de l’ésser a través d’aquesta integració i ens aporta equilibri i serenitat emocional, permentint que la nostra ment descansi.

Si anem als textos clàssics del Ioga, la definició que fa el mestre Patañjali és:

Ioga és la cesació de la fluctuació de la ment
Yoga Sutra 1.2 Patañjali

La ment descansa quan es centra en el moment present i és conscient de l’aquí i l’ara.

La disciplina o filosofia del Ioga és tremendament basta, en paraules del mestre Iyengar ” El Ioga és un oceà de coneixements”, però gràcies a Patañjali cap l’any 150 dC es va sistematitzar els coneixaments del Ioga en els Ioga Sutras, dividint el Ioga en vuit branques o camins (ashtangayoga).

Estas ocho ramas o ashtangas se conciben de forma consecutiva y supuestamente llevan al yogui de la ignorancia a la iluminación.

Los ocho senderos del ashtangayoga son:

 • Yama (Principios éticos)
 • Niyama (disciplinas individuales y actitudes hacia uno mismo)
 • Asana (posturas)
 • Pranayama (dominio del ritmo respiratorio)
 • Pratyahara (control de los sentidos)
 • Dharana (concentración)
 • Dhyana (contemplación profunda o meditación)
 • Samadhi (iluminación)

Aquestes vuit branques o ashtangas o camins s’entenen de forma consecutiva i suposadament porten al yogui de la ignorància a la il·luminació.

Els vuits camins del ashtangayoga són:

 • Yama (principis ètics)
 • Niyama (disciplina individual i actituds vers un mateix)
 • Asana (postures)
 • Pranayama (domini del ritme respiratori)
 • Pratyahara (control dels sentits)
 • Dharana (concentració)
 • Dhyana (contemplació profunda o meditació)
 • Samadhi ( il·luminació)

En aquest sentit, el que coneixem com a Hatha ioga, es el Ioga que cultiva el cos mitjançant les postures o Asanas mil·lenàries a través de les quals es millora la col·lació d’aquest i es va adquirint consciència corporal, perquè a poc a poc el nostre cos estigui en disposició de cultivar altres aspectes més subtils del nostre ésser, com el raja ioga.

Amb la pràctica de les Asanes no només es treballa el cos, es practica constantment l’Atenció Plena, incrementant la concentració i la capacitat de viure el present, i a poc a poc ens prepara per començar el treball amb el Pranayama, que cultiva la respiració, la nostra font de vida, la nostra energia vital, el PRANA.

Una respiració amplia i fluida no només ens aporta oxigen, ens aporta la calma i la pau mental.

És interessant senyalar que les postures i el domini de la respiració, sovint considerats com la totalitat del Ioga a Occident, són els passos tres i quart en el camí “real” del Ioga o Raja Ioga que seria el Ioga que cultiva la ment.

Alguns mestres parlen de què l’únic propòsit del hatha ioga és suprimir els obstacles físics en el camí real del raja ioga, i el hatha ioga és anomenat en conseqüència “l’escala cap al raja ioga”.

Potser per definir el Ioga ens pugui servir anar a la seva etimologia, la paraula IOGA prové del sànscrit “yug” i el seu significat és UNIÓ, referint-se a la unió o integració dels tres planos del nostre Ser: cos, ment i esperit.

En definitiva podem concluir que el ioga és un camí d’evolució personal que busca l’armonia del ésser, mitjançant diferents braques o ashtangas, amb l’objectiu d’aconseguir aquesta integració, aportant-nos, d’aquesta manera, equilibri i serenitat emocional, i permetent que la nostra ment descansi.

Tancarem amb la definición que la ONU fa del yoga: “El yoga une el pensamiento y la acción armónicamente, encarnando un enfoque holístico de salud y bienestar”.