Teatre

El teatre, abastament conegut per tothom, es pot utilitzar com a teràpia per a tractar malalties psicològiques o, també, desenvolupar qualitats personals o essencials que milloraran el nostre desenvolupament personal i la nostra relació amb l’entorn ja sigui la família, els amics, els companys de feina o l’entorn purament físic.

A través de l’expressió simbòlica la persona pot establir contacte amb ella mateixa i amb el grup. A través de les estructures creatives utilitzem la comunicació verbal i física. Fàcilment podem transformar l’art del teatre en tècniques de creixement, prevenció, teràpia i enriquiment.

Les sessions grupals de teatre que oferim parteixen del teatre de l’espontaneïtat de Jacob Levy Moreno. Per mitjà de diferents tècniques psicodramàtiques treballem amb tot allò que emergeix del grup afavorint un procés de transformació de cada membre. Treballem amb l’observació, la comprensió i la modificació de tots aquells patrons adquirits, defenses i resistències. Acompanyem les persones en aquesta transformació per tal que en prenguin una major consciència i ho integrin.

Les tècniques psicodramàtiques s’utilitzen conjuntament amb les eines teatrals i permeten als participants prendre una certa distància de les situacions i conflictes abordats, per tal de fer una nova observació des d’una altra perspectiva. Aquest distanciament permet una anàlisi, una reflexió i una recerca de possibles hipòtesis i respostes des d’una major serenor i presa de consciència. El treball corporal també pot facilitar la connexió amb la part més sensible de cada un i fer aflorar així les emocions contingudes.

Per mitjà de la creativitat, l’espontaneïtat i els recursos expressius les persones poden trobar altres vies de comunicació que permeten expressar i compartir tot allò que els neguiteja o inquieta.

El treball grupal facilita la dinàmica per la sensació de pertinença a un grup que acull i sosté l’emergent grupal, alhora que les necessitats de cada un dels membres que el conformen. L’observació dels altres pot facilitar la mirada interna i reforçar l’autoconeixement. 

Les sessions es plantegen com un espai de treball de psicodrama, grupal i pedagògic. Psicodrama perquè partim de les eines teatrals amb una clara finalitat terapèutica i transformadora. Grupal perquè les sessions esdevenen en grup. Finalment pedagògic perquè en el camí cap a la transformació hi ha la voluntat també d’adquirir uns aprenentatges que puguin ser integrats per les persones. 

Teatro Atavic