Mindfulness

TALLERS PER A EMPRESES I PARTICULARS A BARCELONA

L'únic propòsit del mindfulness és reduïr el malestar i promoure el benestar.

Mindfulness Atavic

El mindfulness és una qualitat innata i universal en l’ésser humà, sense distinció de la seva cultura, formació o creences.

La pràctica del mindfulness consisteix en posar atenció en allò que tan sovint oblidem, això és, el moment present, per a estar atents al moment present, cal desidentificar-se dels pensaments tant sobre el passat com sobre el futur, portant la nostra atenció al cos i les emocions, que només es poden experimentar en l’aquí i l’ara.

En tant que pràctica el mindfulness o “consciència plena” és ser conscient simplement del que estàs fent, i el que estàs sentint, sense fer judicis de valor, seguint la respiració, sentint el propi cos i a l’hora conscient de les pròpies emocions i pensaments. I sempre amb una actitud positiva i bondadosa cap al que s’està sentint.

L´únic propòsit del mindfulness és reduir el malestar i promoure el benestar. El mindfulness és l’acció de prendre consciència d’una experiència a la que es dirigeix l’atenció, provocant un efecte alliberador al ser conscients dels automatismes que condicionen la nostra conducta i ens generen malestar.

Des de la creació del programa de Reducció de l’estrès basada en la consciència plena (MBSR) per Jon Kabat-Zinn a l’any 1979, l’exercici de l’atenció conscient s’aplica des d’una perspectiva laica amb l’objectiu del cultiu de la salut física i emocional, i ha aconseguit obrir noves vies de recerca i aplicacions en els àmbits de la neurociència, la psicologia, l’educació i per últim a l’àmbit de l’empresa.

Mindfulness es tradueix habitualment com “consciència plena” o “atenció plena”, el que considerem una traducció poc acurada, seria més correcte, tenint en compte que mindful significa “conscient”, traduir mindfulness com la qualitat o l’estat de ser conscient, d’estar atent o d’estar present.

S’ha de tenir en compte que el Mindfulness prové de la pràctica meditativa budista i que els components fonamentals de la pràctica meditativa en el budisme, son el cultiu de l’atenció al cos, a la respiració i a les sensacions, i tot això amb l’objectiu de desenvolupar una major calma i claredat mentals.

Aquesta manera d’estar present activa les funcions reguladores del còrtex prefrontal, inhibint l’activació constant dels mecanismes fisiològics de l’estrès promovent l’equilibri emocional i el benestar.