Dinàmiques de grup basades en la consciència corporal

TALLERS PER A EMPRESES I PARTICULARS A BARCELONA

Varietat de dinàmiques i jocs cooperatius basats en la consciència corporal. Millorar la concentració, relaxació i el coneixement propi i grupal per a la cohesió.

Mitjançant una varietat àmplia de dinàmiques i jocs cooperatius, tots ells basats en la consciència corporal, però ideats també per a gaudir i divertir-se, es valora la capacitat de concentració i alhora de relaxació de cada persona així com el nivell d’interacció i escolta activa entre persones.

Aquesta activitat permet que cada persona augmenti el coneixement propi i percebi el que està passant al seu voltant mentre s’aconsegueix l’objectiu proposat.

Conciencia Corporal