Dinàmiques de grup basades en la consciència corporal

Mitjançant una varietat àmplia de dinàmiques i jocs cooperatius, tots ells basats en la consciència corporal i ideats per a gaudir i divertir-se, es millora la concentració i, al mateix temps, la relaxació de cada persona, així com el nivell d’interacció i l’escolta activa entre persones.

Aquesta activitat permet que cada persona augmenti el coneixement propi i, paral.lelament copsar el que està passant al seu voltant.

Objectius

  • Crear en equip noves possibilitats de relació t interacció
  • Obrir una nova comunicació amb un mateix i amb l’equip
  • Cohesionar el grup, donar espai a totes les partes

Duració: Sessió de 4h.

Conciencia Corporal