Txi Kung

El Txi Kung és una de les cinc branques de la medicina xinesa. La seva pràctica es basa en combinar moviments suaus amb la respiració per aconseguir tenir Txi (energia vital) i que aquest circuli de forma equilibrada pel nostre organisme. Això equival a tenir salut.

A la Xina se l’anomena popularment la ‘Gimnàstica de la Longevitat’

A partir del treball realitzat amb el cos relaxat i la ment i el cor en calma (Atenció plena), aconseguim, amb el mínim esforç, reforçar, estructurar y equilibrar el nostre organisme. El Txi Kung ens aporta vitalitat, relaxació i una ment clara.

El Txi Kung es practica de peu, entre el cel i la terra. Qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o estat de salut, pot practicar Txi Kung.

Chi Kung Taller